So sánh sản phẩm

LẮP DỰNG

LẮP DỰNG

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp đồng bộ và tuân thủ theo quy trình cơ bản. Lắp dựng đảm bảo nhanh chóng chính xác và yêu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Bước 1: Kiểm tra mặt bằng, thiết bị, hàng hóa.
Bước 2: Lắp dựng cột
 
Bước 3: Lắp dựng kèo
 
 
Bước 4: Lắp dựng xà gồ, giằng điểm
Bước 5: Căn chỉnh và lắp đồng bộ
 
Bước 6: Lắp phát triển khung nhà
Bước 7: Lắp cửa trời
 
Bước 8: Kiểm tra, Lắp dựng bao che và hoàn thiện
  
 
Tags: